Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING NOA FOTOGRAFIE
Noa Fotografie vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen met info@noafotografie.nl

Artikel 1 Wie zijn wij?
Noa Fotografie is een eenmanszaak, gevestigd te (3069 ZA) Rotterdam aan Boy Edgarstraat 248. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63644959. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?
Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.
Wij verwerken jouw naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken door jou op de foto te zetten en kenmerken die van belang zijn om te weten voor de shoot. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens 1 jaar.
Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin jouw foto’s en eventueel naam. Jij hebt hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven. Wij bewaren deze foto’s 15 jaar in ons archief, tenzij jij eerder een verzoek doet tot verwijdering.
Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou verwijderen.
Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 7 jaar na afhandeling verwijderen.
Noa Fotografie heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij gebruiken jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.
Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden.
Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.
Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven. Wij maken geen gebruik van een Facebook Pixel.
Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam, e-mail en telefoonnummer. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij nadat de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij jouw gegevens verwerken wanneer jij aanwezig bent tijdens een shoot.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons hebt laten verwerken.
1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Noa Fotografie om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun je bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.
Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@noafotografie.nl. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?
Noa Fotografie zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen
Wij raden jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@noafotografie.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.